Stiftelsens främsta ändamål är att befrämja och stöda den ekonomiska utvecklingen, välståndet och välbefinnandet i regionen. Eftersom stiftelsens grund finns i den traditionella sparbanksverksamheten, är även befrämjande av sparandet och den ekonomiska fostran en viktig del av dess ändamål.

Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att dela ut stipendier och understöd till kultur, idrott, barn- och ungdomsarbete, hembygdsarbete, utbildning, forskning samt annan verksamhet i regionen som stöder stiftelsens syfte.

Understöd ges inte för politisk och facklig verksamhet, inte heller för verksamhet som kommunen eller staten har en lagstadgad skyldighet att ordna.

Stiftelsen delar årligen ut största delen av de vinstmedel som erhålls dels av dividender från Ekenäs Sparbank Ab, dels av avkastning från annan egendom. Sparbanksideologin – att främja individens och samhällets välfärd – ligger alltjämt i bakgrunden till verksamheten.