Ansökningstiden för bidrag/understöd är 15.3-15.04 varje år. Ansökningar som lämnas in utanför ansökningstiden behandlas inte.