För året 2021 tar Stiftelsen för Ekenäs Sparbank sr emot bidragsansökningar på fortlöpande basis dock senast den 30.09.2021. Utbetalning av eventuella bidrag sker hösten 2021.

Från och med 2022 är ansökningstiden för bidrag/understöd 1.3 – 30.04 varje år.

Ansökningarna behandlas och eventuella bidrag beviljas av stiftelsens styrelse.

Alla ansökningar bör göras skriftligen genom att fylla i det elektroniska ansökningsformuläret och genom att ladda upp bilagor.

Alternativt kan ansökningar göras genom att ladda ner och skicka den ifyllda ansökningsblanketten jämte bilagor per epost (ansokningar@sesb.fi) eller per post till:

Stiftelsen för Ekenäs Sparbank sr
Stationsvägen 6
10600 Ekenäs

Till ansökningen bör bifogas följande bilagor:

  • Senaste verksamhetsberättelse
  • Bokslut för senaste räkenskapsperiod
  • Verksamhetsplan och budget för innevarande räkenskapsperiod
  • Registerutdrag
  • Finansieringsplan
  • Övriga (relevanta) bilagor