Ansökningstiden för bidrag/understöd är 15.3-15.04 varje år. Ansökningar som lämnas in utanför ansökningstiden behandlas inte.

Utbetalning av eventuella bidrag sker så fort alla ansökningar har behandlats, senast inom juli månad.

Ansökningarna behandlas och eventuella bidrag beviljas av stiftelsens styrelse.

Alla ansökningar bör göras skriftligen genom att fylla i det elektroniska ansökningsformuläret och genom att ladda upp bilagor.

Alternativt kan ansökningar göras genom att ladda ner och skicka den ifyllda ansökningsblanketten jämte bilagor per epost (ansokningar@sesb.fi) eller per post till:

Stiftelsen för Ekenäs Sparbank sr
Stationsvägen 6
10600 Ekenäs

Till ansökningen bör bifogas följande bilagor:

  • Senaste verksamhetsberättelse
  • Bokslut för senaste räkenskapsperiod
  • Verksamhetsplan och budget för innevarande räkenskapsperiod
  • Registerutdrag
  • Finansieringsplan
  • Övriga (relevanta) bilagor