Säätiön pääasiallinen tarkoitus on edistää ja tukea alueen taloudellista kehitystä, vakavaraisuutta ja hyvinvointia. Koska säätiön perusta on perinteisessä säästöpankkitoiminnassa, sen tavoitteisiin kuuluu tärkeänä osana myös säästämisen edistäminen ja taloudellinen kasvatus.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla stipendejä ja avustuksia kulttuuriin, urheiluun, lapsi- ja nuorisotoimintaan, kotiseututyöhön, koulutukseen, tutkimukseen sekä muuhun säätiön tavoitetta tukevaan toimintaan alueella.

Avustuksia ei anneta poliittiseen ja ammattijärjestötoimintaan, ei myöskään toimintaan, jonka järjestäminen on lailla säädetty kunnan tai valtion tehtäväksi.

Säätiö jakaa vuosittain suurimman osan voittovaroistaan, jotka se saa osinkoina Tammisaaren Säästöpankki Oy:ltä sekä muun omaisuuden tuotoista. Säästöpankki-ideologia – yksilön ja yhteiskunnan hyvinvoinnin edistäminen – on edelleen toiminnan taustana.