Personuppgiftsansvarig

Stiftelsen för Ekenäs Sparbank sr
Stationsvägen 6
10600 Ekenäs

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Behandling av bidrags- och stipendieansökningar

Personuppgifterna i registret

Uppgifter som sökande har gett: namn, adress, telefonnummer och kontouppgifter

Utlämnande av personuppgifter

På stiftelsens hemsida publiceras namn på mottagare av bidrag samt det beviljade bidraget.

I övrigt lämnas inte personuppgifter ut från registret.

Förvaringstiden

Personuppgifterna förvaras fem år varefter de raderas.

Den registrerade har rätt att

  • kontrollera sina personuppgifter
  • begära rättelse eller radering av personuppgifterna eller begränsningar av behandling av personuppgifter som rör den registrerade eller invända mot sådan behandling, under vissa förutsättningar
  • återkalla sitt samtycke till behandlingen av personuppgifter
  • göra klagomål till en tillsynsmyndighet:

Dataombudsmannen

Besöksadress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
Postadress: PB 800, 00531 Helsingfors
E-post: tietosuoja(at)om.fi
Telefonväxel: 029 566 6700