Rekisterinpitäjä

Tammisaaren Säästöpankin Säätiö sr
Asematie 6
10600 Tammisaari

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Avustus- ja stipendihakemusten käsittely

Rekisterissä olevat henkilötiedot

Hakijan antamat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja tilitiedot

Henkilötietojen luovutus

Säätiön kotisivulla julkaistaan avustuksensaajan nimi ja myönnetty avustus. Muutoin rekisteristä ei luovuteta henkilötietoja.

Säilyttämisaika

Henkilötietoja säilytetään viisi vuotta, minkä jälkeen ne poistetaan.

Rekisteröidyllä on oikeus

  • tarkistaa häntä itseään koskevat henkilötiedot
  • pyytää rekisterinpitäjältä henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä, tietyin edellytyksin
  • peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn
  • tehdä valitus valvontaviranomaiselle:

Tietosuojavaltuutettu

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi
Puhelinvaihde: 029 566 6700